Týden v Červeném kvítku – 1. 2. – 5. 2. 21

  Týden v Červeném  kvítku – 1. 2. – 5. 2. 21

 Téma: Z pohádky do pohádky

Povídáme si o významu pohádek, dobro a zlo v pohádkách, ale i důvtip a humor.

Dramatizujeme pohádku z lesa, O veliké řepě.

Cvičíme se sokolem Pepou, učíme se obratnosti, chůzi po masážních čtvercích.

Zpíváme si písně se zimní tématikou, rytmizace, melodizace. Hudební pohádka Stromeček.

Metoda dobrého startu – seznámení s písní Kalamajka, taneček Dupák.

Kolektivní logopedická péče – učíme se správně dýchat, artikulovat. Vyslovujeme slova na hlásku K.