Organizace dne

Režim dne:

Kolektivní péče

 

6.30   –  7.45             scházení ve třídě Žlutý kvítek

6:30  –  8:30              hrajeme si, individuální doplňkové činnosti (ILP, grafomotorika,..)  

8.30   –  8:45             vítáme nový den, cvičíme

8:45   –  9.00             hygiena, svačíme

9.00   –  9:3O           volné činnosti a aktivity dětí v ČK, ŽK řízené pedagogy, směřující ke klíčovým kompetencím s důrazem na       

                                    prožitkovost ve hře a zájmovou činnost

9:30 –  9:45           příprava na pobyt venku 

9.45 – 11.45           pobyt venku (dle kvality ovzduší a povětrnostních podmínek)

11:45 – 12.15           hygiena, oběd

12.15 – 12.45           odpočinek, zpíváme a čteme na pokračování

12:45 – 14:00         spavci – odpočinek

                                  nespavci – klidové činnosti (puzzle, logico, omalovánky,….)                                                                                             

14.00 – 14.20           vstáváme a svačíme

14.20 – 16.15           odpolední zájmové činnosti

15:00 – 16:15           rozcházení ze třídy ŽK

 

Individuální logopedická péče

    probíhá souběžně s prací ve třídě ve dnech pondělí až čtvrtek během dopoledních hodin než jdou děti na vycházku

 

poradenská logopedická instruktáž pro rodiče

Žlutý kvítek –         úterý        od 12.15 – 12:45 ,  14.30 – 15.45      

Červený kvítek –   středa      od 12.15 – 12:45 ,  14.30 – 15.45