Organizace dne

Režim dne:

6:30   Mateřká škola zahajuje svůj provoz

            Všechny děti se schází ve třídě Žlutý kvítek

8:00   Děti z druhé třídy odchází do třídy Červený kvítek

            Probíhají spontánní činnosti podle zájmu dětí a činnosti řízené

8:30   Vítáme den, cvičíme

            Probíhá kolektivní logopedická chvilka

            Svačíme

9:30   Ukončujeme činnosti ve třídě a odcházíme se oblékat  na pobyt venku

9.45 – 11:45    Chodíme ven (upravujeme podle počasí)

11:45  Obědváme

12:15 – 14:00   Zpíváme a čteme na pokračování, následně odpočinek

                           Děti, které nespí, vstávají ve 13:00 hod, neruší spící kamarády (připravené činnosti a vlastní aktivity)

14:15   odpolední svačina

14:20  odpolední zájmové činnosti

            út – logopedická instruktáž ve třídě Žlutý kvítek

           st –  logopedická instruktáž ve třídě Červený kvítek

16:15   končí provoz MŠ

 

Individuální logopedická péče

    probíhá souběžně s prací ve třídě ve dnech pondělí až čtvrtek během dopoledních hodin než jdou děti na vycházku

 

poradenská logopedická instruktáž pro rodiče

Žlutý kvítek –         úterý        od 12.15 – 12:45 ,  14.30 – 15.45      

Červený kvítek –   středa      od 12.15 – 12:45 ,  14.30 – 15.45