Zápis

Děti jsou přijímány k docházce do MŠ i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ dovolí.

Přihláška do MŠ je ke stažení na našich webových stránkách, případně se můžete telefonicky domluvit na jejím vyzvednutí či zaslání (tel. 495 264 639, 606 776 428).

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete poštou na adresu:

Mateřská škola logopedická Kvítek, Brněnská 268, Hradec Králové 6, 500 06.

Do žádosti o přijetí nezapomeňte vyplnit: jméno a příjmení žadatele, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje), mateřskou školu, kam žádáte o přijetí. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.

K žádosti přiložte kopii očkovacího průkazu.  Pokud bylo dítě již vyšetřeno v SPC,  přiložte kopii doporučení k ostatním dokumentům spolu s dalšími lékařskými zprávami.

 

V případě dotazů volejte 606 776 428, 495 272 394