Třídy

Mateřská škola má dvě třídy. Do každé třídy může chodit max. 12 dětí.

Do třídy Žlutý kvítek chodí děti zpravidla mladší. Třídu Červený kvítek navštěvují děti starší – předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. V obou třídách je kladen důraz na rozvoj řeči a hlásek podle individuálních potřeb jednotlivých dětí.

Třídy jsou nově vymalované a vybavené pěkným nábytkem. Nábytek je přizpůsoben výšce dětské postavy. Součástí každé třídy je logopedická pracovna, kde paní učitelky s dětmi individuálně pracují. Každá třída má svoji šatnu s dostatečným úložným prostorem.