Plánované akce

Návrh je pouze orientační, v průběhu roku může docházet ke změnám. Sledujte proto nástěnku a naše webové stránky.

Mezi plánovanými akcemi je také zubní osvěta se studentkami Lékařké fakulty Hradec Králové, Medvídková nemocnice, návštěva planetária, návštěva dopravního hřiště, povídání o stromech,…

 

Září

 • schůzka s rodiči
 • seznamování s blízkým přírodním a společenským okolím mš (škola, zahrada, kamarádi, obchody, pošta, Petrof, základní škola,…)
 • zahájení charitativního projektu Fond SIDUS
 • návštěva knihovny na Novém Hradci (pravidelně každý měsíc – výpůjčky, prohlídky, čtení na pokračování,.. pí.  knihovnice Petra Lysá
 • pouční dětí BOZP
 • zahájení celoročního projektu „Se Sokolem do života“

Říjen

 • bezplatné oční vyšetření – MUDr. Macháčková
 • divadélko
 • tvoření s rodiči – Draci
 • knihovna

Listopad

 • vyhodnocení soutěže o nejkrásnějšího draka
 • knihovna
 • výlet do lesa – pozorování přírody

Prosinec

 • mikulášská nadílka
 • strojíme stromeček
 • pečení cukroví
 • Ježíšek ve školce
 • zahájení plaveckého výcviku
 • Logohrátky – odpoledne strávené s rodiči při logopedických hrátkách, vánoční dílna, ochutnávka cukroví

Leden

 • Tři králové
 • plavání
 • krmení zvířátek v lese

Únor

 • karneval
 • plavání
 • knihovna

Březen

 • den otevřených dveří
 • vynášení Morany – loučení se zimou
 • plavání – ukončení kurzu
 • knihovna
 • výstava jarních výrobků

Duben

 • knihovna
 • příprava programu pro maminky
 • výroba dárečků pro maminky

Květen

 • besídka pro maminky
 • knihovna

Červen

 • oslava Dne dětí
 • polodenní školní výlet
 • sportovní den
 • zahradní slavnost – loučení s předškoláky, pan Honza Krejčík – pasování na školáky
 • společné fotografování – pan Sychra

Hlavní náplní naší mateřské školy je logopedická činnost. Snažíme se komplexně rozvíjet všechny složky řeči, jak formou skupinové činnosti, tak formou individuální, která probíhá v logopedických pracovnách jednotlivých tříd v dopoledních hodinách.

Rozvoj řeči:

 1. podpora chuti verbálně komunikovat
 2. rozvíjet dechové hospodaření, orofaciální funkce a patrohltanový uzávěr
 3. tvořit slovní zásobu, obnovovat zejména aktivní slovník
 4. stimulovat jednoduché větné vyjadřování
 5. rozvíjet fonematické cítění
 6. postupně napravovat výslovnost jednotlivých hlásek dle artikulačních okrsků