O naší školce

V naší mateřské škole rodinného typu poskytujeme všestrannou péči dětem předškolního věku.

Zaměřujeme se na logopedickou prevenci a reedukaci řeči. Snažíme se dětem vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený vývoj komunikačních dovedností. Rozvíjíme osobnost dítěte tak, aby byl pro něj přechod do školy co nejjednodušší. Respektujeme jedinečnost a individuální možnosti dětí. Prostřednictvím hry si osovojují nové poznatky o přírodě, mezilidských vztazích, lidových tradicích, atd. Důležitá je pro nás spokojenost a jejich osobní pohoda. Do školky by měly děti chodit rády. Těšit se na každý nový den, kdy se potkají s kamarády z Kvítku a paní učitelkou, která si pro ně připravila něco, co je bude bavit a zajímat.

Jsme mateřská škola, která sídlí v rodinné vilce. Máme pěknou zahradu, kde je dostatek místa pro pohyb a sportování. Kapacita mateřské školy je 24 dětí, ty jsou rozděleny zpravidla podle věku do dvou tříd (Červeného a Žlutého kvítku). V každé třídě se dětem věnují dvě paní učitelky s logopedickým vzděláním a paní asistentka pedagoga. Čistotu školky, krásnou zahradu a výdej jídel zajišťují dvě provozní pracovnice. 2x v týdnu dochází do Kvítku za dětmi zkušená paní učitelka, která dětem pomáhá nejen s logopedií, ale posiluje s dětmi oslabené oblasti podle metodiky Dílčího oslabení výkonu – DOV.

Logopedická péče probíhá s dětmi každé dopoledne. Děti pomocí logopedických sešitů mohou společně s rodiči doma procvičovat hlásky, rozvíjet všechny jazykové roviny. Součástí logopedické péče je každotýdenní individuální instruktáž pro rodiče.

Vedeme děti k pohybu. Chodíme často na delší procházky do lesa (máme pěkné okolí MŠ), účastníme se plaveckého výcviku, děti mají možnost vyjet na týdenní lyžařský kurz. Jsme zapojeni do projektu „Se Sokolem do života“.

Mateřská škola Kvítek je součástí Vyšší odborné školy, Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Štefánikova 549. Pokud přetrvává řečový problém nebo je třeba posilovat oslabené oblasti i v průběhu školní docházky, je možno navázat na naši Mateřskou školu logopedickou nástupem na Základní školu logopedickou Štefánikova.

IMG_2365

 

 

 

 

 

 

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO  PLÁNU OBNOVY 

KOMPONENTA 3.1 

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:  

– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.