Předškoláci

Informace pro rodiče předškolních dětí

   Nástup na základní školu bývá pro děti i rodinu velkou změnou. Děti se v novém prostředí najednou musí spoléhat samy na sebe. Jsou v novém prostředí, v novém kolektivu a čekají je každodenní povinnosti. Děti by měly být na školu dobře připraveny, měly by být na školu zralé. Poslední rok v mateřské škole směřujeme k tomu, aby děti přechod mezi školkou a základní školou zvládly co nejlépe. Rodiče mají možnost využít služeb školského poradenského zařízení (SPC Logáček) a dětem nechat vyšetřit školní zralost. Pokud si rodiče nejsou jisti, zda dítě dát do školy, či počkat ještě rok, toto vyšetření určitě pomůže v rozhodování. Kromě zralosti rozumové je stejně důležitá zralost osobní a sociální.

Děti by měly zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu, spolupracovat, zvládat případný neúspěch, umět se podřídit, ale také přiměřeně prosadit. Důležité je udržení pozornosti, práci plánovat, mít snahu úkoly dokončit. Být samostatné při sebeobsluze, hygieně, umět si zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip. Zvládat základní společenské návyky – pozdravit, poprosit, poděkovat, umět se omluvit.

Budoucí školák by měl být tělesně zdatný a dostatečně obratný. Rodiče by měli vést děti k pohybu a k radosti z pohybu, vytvořit dětem prostor pro spontánní pohybovou činnost.

Děti by měly před vstupem do 1. třídy zvládnout kotoul vpřed, poskoky na jedné noze, skákání přes švihadlo, přeskočení překážky, seskok na nižší plochu, chytání a házení míče, vedení míče, kopání. 

Dostatečně by měly být u budoucího prvňáčka rozvinuty jenmná motorika a grafomotorika. Děti by měly spárvně držet tužku, nakreslit jednoduchý obrázek na dané téma, napodobit geometrické obrazce, umět postřehnout detaily a drobné rozdíly na obrázku.

Velmi důležitá je kvalita řečového projevu, správná výslovnost a schopnost vyjádřit slovy své myšlenky. Povyprávět krátký příběh, popsat obrázek, určit první a poslední hlásku ve slově, rytmizovat, napočítat do pěti.

 

Souhrn činností, kterým bychom se měli věnovat před nástupem do 1. třídy:

 • jasná a přesná výslovnost
 • pozorné naslouchání předčítaným pohádkám, příběhům
 • vhodná reakce na zadaný úkol
 • soustředěnost při plnění úkolu
 • dokončení započaté práce, dohrání započaté hry
 • uklízení hraček, pastelek, talíře, hrnečku,….
 • vnímání a pozorování okolního světa (změny v přírodě, zvířata, rostliny,…)
 • pozdravení, poděkování, poprosení
 • dodržování pravidelného režimu, dostačný spánek
 • umět znát své jmého, příjmení, adresu, jména rodičů a sourozenců
 • samostatné převlékání, hygiena (používat WC, umět se vysmrkat,..)
 • bezpečně znát barvy, kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat
 • zpívat písničky, recitovat básničky, říkanky