Jak se přihlásit

  • Nejprve se telefonicky spojte s vedoucí učitelkou, tel.č. 495 264 639
  • Domluvte si schůzku v SPC Duháček

Adresa:

Speciálně pedagogické centrum Duháček

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549

500 11  Hradec Králové 11

tel. 495 267 734