Jak se přihlásit

  • Nejprve se telefonicky spojte s vedoucí učitelkou, tel.č. 495 264 639
  • Domluvte si schůzku v SPC Logáček

Adresa:

Speciálně pedagogické centrum Logáček

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549

500 11  Hradec Králové 11

 tel. 728 427 702 

 

objednat se lze i na telefonu:  774 333 795