Týden ve Žlutém kvítku – 1. 2. – 5. 2. 21

       Týden ve Žlutém kvítku – 1. 2. – 5. 2. 21

Téma: Z pohádky do pohádky

Celý týden nás provázely pohádky. V pondělí si děti poslechly pohádku O Červené Karkulce.

Naučili jsme se písničku o Červené Karkulce a povídali si o dobrých a špatných vlastnostech – vlk, myslivec, Karkulka, babička…atd. Další pohádku, kterou paní učitelka dětem přečetla  byla veršovaná pohádka: Princeznička na bále. Děti pomáhaly princezně třídit korálky podle barvy, navlékly je na vlasec a podle přesných pokynů je také vybarvily u stolečku. Samy si pak zahrály pohádku O koblížkovi. Zapojily se všechny děti, které byly tento týden v naší třídě. 

Dále si děti v průběhu týdne zacvičily s padákem. Při pohybovém cvičení napodobovaly zvířátka. S „ kroupáky „ jsme pilovali rytmus. KLP proběhla se zrcátky, vědomě jse trénovaly správný nádech a výdech. Děti si to mohly zkontrolovat podle zamlženého zrcátka. 

Pracovali jsme s vodovými barvami. Děti si vymalovaly svého koblížka a dokreslily mu obličejík.

Počasí nám tento týden tolik nepřálo. I tak jsme chodili ven, aby měly děti dostatek pohybu.

Princeznička na bále

Princeznička na bále,

poztrácela korále.

Její táta mocný král,

Honzíka si zavolal:

„Honzíku, máš na mále, přines mi ty krále.“

Honzík vyšel na horu,

vykopal tam bramboru.

Postavil ji před krále:

„ Tu máte ty korále. Větší už tam neměly, ty jsme snědli v neděli“.