Týden od 4.1. – 8.1. 2021 v Červeném kvítku

Co všechno jsme tento týden zvládli:

  • metoda dobrého startu – opakujeme písně Pec nám spadla, Jedna, dvě, tři,…
  • kolektivní logopedická péče – polohování jazyky (kočičí jazýček), dechová hra (foukání do kuličky), rytmizace slov (vytleskávání)
  • povídáme si o tradici „Tři králové“
  • dramatizace – pohádka o příchodu Tří králů, co to znamená obdarovat
  • výroba papírových králů, zdobení
  • zpíváme si vánoční písničky a koledy
  • cvičíme se sokolem, kobylkou a opičkou
  • rozlišujeme pravo-levou orientaci při hře se zvířátky