Týden 18.1. – 22.1. 2021 v Červeném kvítku

Téma: Vrabeček a jeho kamarádi

Povídáme si o ptáčcích v zimním období. Říkáme si, kteří u nás přezimují (podpora mluvního vyjadřování).

Jak ptáčci vypadají, starosti kolem krmítka. 

Hrajeme se na vrabce, na vrány, na tučňáky,…

Cvičíme se sokolem Pepou.

Zpíváme si písně: Huboval vrabčák na zimu, Vráno, vráno, poleť k nám, taneček Vrabec a sýkorka, Hnízda

Malujeme a vytváříme krmítko.

Metoda dobrého startu – opakujeme písně z 1. pololetí 

Kolektivní logopedická péče – procvičujeme výdechový proud, mimiku obličeje, diferenciace tvrdých a měkkých hlásek

Venku sledujeme změny počasí, hrajeme si se sněhem na louce u „sněhuláků“. Pozorujeme ptáčky