Co jsme dělali ve Žlutém kvítku v týdnu 8. 2. – 12. 2.

Co jsme dělali ve Žlutém kvítku v týdnu 8. 2. – 12. 2.

Tento týden jsme si s dětmi povídali o lidském těle. Poznávali jsme a pojmenovávali jeho části. Počítali jsme, kolik máme rukou, nohou, prstů, očí,…

Podívali jsme se i dovnitř těla pomocí rozkládacího dřevěného chlapečka a holčičky. Zkoušeli jsme, jak máme silné svaly, kde všude po těle jsou a k čemu nám slouží. Pověděli jsme si o základních orgánech a jejich funkci. Poslechli jsme si stetoskopem svoje srdíčko. Hledali jsme na těle, kde si můžeme „zaťukat“ na kosti a zjistit tak, že jsou pevné a tvrdé. 

Vytvářeli jsme obličej z geometrických tvarů a dokreslovali ho na papíře. Vyráběli jsme rentgen ruky – děti si obkreslily svou ruku a dolepovali kosti pomocí vatových tyčinek. 

Cvičili jsme s míčem – házení do výšky, cviky s míčem kolem těla. Cvičili jsme s lavičkou – přecházení tam a zpět, udržení rovnováhy, přeskoky přes lavičku s podporou. Chodili jsme ven na kopec jezdit na lopatách

Naučili jsme se několik básniček k tématu. 

„Mám dvě uši k naslouchání a dvě oči na koukání.

Dvě nožičky na chození a dvě ruce na mazlení.“

„Mám tady pět prstíčků, umím o nich básničku.

Nejmenší je malíček – to není žádný cvalíček.

Vedle něj je prsteníček – na ten patří prstýnek, co má pěkný kamínek.

Vprostřed máme prostředníčka – ten je dlouhý jako tyčka.

Vedle něj je ukazovák – ukazuje tytyty, když je něco rozbitý.

A poslední chlapeček jmenuje se paleček – ten se drží trochu stranou

to je všechno – nashledanou.“

„Hlava, ramena, kolena, palce,

kolena, palce, kolena, palce.

Hlava, ramena, kolena, palce,

uši, oči, pusa, nos!“ 

(Ukazujeme na jednotlivé části těla. Děti mají rády, když postupně zvyšujeme rychlost ☺)