Zápis do Základní školy 2023

Pro školní rok 2023/24 budou zapsány do 1. tříd základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s OŠD z roku minulého. Zápisy proběhnou v měsíci dubnu 2023 (sledujte webové stránky příslušné základní školy).

K zápisu je potřeba:

  • Vyplněná žádost od zákonného zástupce dítěte (od školy kam se chystáte)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce – v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR
  • Rodný list dítěte

K OŠD je potřeba:

  • Podepsaná a vyplněná žádost zákonným zástupcem dítěte o OŠD (od školy kam se chystáte)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • Rodný list dítěte
  • Doporučení poradenského zařízení (PPP, SPC) k OŠD
  • Doporučení pediatra nebo klinického psychologa k OŠD