Zápis dětí ukrajinské národnosti s uděleným vízem za účelem strpění

Zápis proběhne 16.6. od 8:30 – 16:00 hod.

K zápisu je třeba přinést:

  • vyplněnou žádost k přijetí do MŠ
  • doporučení Školského poradenského zařízení (SPC Logáček) – SPC pro děti s vadami řeči. SPC vydá doporučení, že dítě patří do mateřské školy na základě vady řeči
  • doklad totožnosti dítěte i zákonného zástupce – možno donést vízum
  • doklad o proběhlém očkování (dokládat nemusí děti, které mají předškolní vzdělávání povinné,  tj. děti, které dovrší k 30.8. 2022 5 let věku)

Počet volných míst v MŠ bude stanoven po řádném zápisu 5.5. 2022, v okamžiku ukončení správního řízení.