Vánoční logohrátky

Vánoční logohrátky se uskuteční 11.12. 2018 od 14:30. 

kdy můžete volně přicházet do MŠ a strávit s dětmi čas plněním logopedických stanovišť. Děti nasbírají za každý splněný úkol razítko. Po splnění úkolů si společně s dětmi vyrobíte vánoční výrobek.

Poprosíme hodné maminky a tatínky, ale i babičky o trochu cukroví, abychom si ten vánoční čas užili se vším všudy.

Prosím, přijďte do 16 hod., aby se vše v klidu stihlo a měli jste dostatek času na stanoviště i výrobu dárku.

   Děkujeme