Tematická setkání s rodiči

Od ledna pro Vás připravujeme tematická setkání formou 6ti přednášek. 

Každá z přednášek bude na zajímavé téma, týkající se Vašich dětí. Přednášet přijdou kolegyně z SPC Logáček. Budeme rádi, když si je přijdete poslechnout. Přednášky jsou bezplatné. Můžete si připravit dotazy, kolegyně Vám je rády zodpoví.

22.1. 2019 – Zpráva a doporučení SPC

18.2. 2019 – Školní zralost

18.3. 2019 – Logopedické vyšetření

16.4. 2019 – Rozvoj jazykových rovin + opožděný vývoj řeči

7.5. 2019 – Vývojová dysfázie

27.5. 2019  – Poruchy učení + předcházení poruchám učení

 

Setkání proběhnou bětšinou v pondělí nebo v úterý v odpoledních hodinách. Hlídání dětí bohužel zajistit nemůžeme.