Poděkování

Moc děkujeme paní Švédové a panu Pithartovi za věnování  20 000 Kč. a paní Křelinové a panu Bečkovi za věnování  3 000 Kč. naší mateřské škole.

Peníze využijeme k nákupu hraček pro děti.