Knihovna

 pro předškolní děti je přeložena na 23. 11. po svačině