Aktualizace opatření

Od pondělí 8.6. 2020 bude MŠ opět otevřena od 6:30 – 16:00 hod.  

  • nadále zůstává ranní kontrola zdravotního stavu dítěte před vchodem do budovy MŠ a písemné potvrzení zdravotního stavu
  • zákonní zástupci – doprovod dětí – si před vstupem do areálu MŠ nasadí roušku, dodržují bezpečnou vzdálenost
  • děti si s sebou i nadále budou nosit podepsaný batůžek s oblečením na ven (každý den čisté) a 2 roušky!! v popsaných sáčcích 🙂 🙁 se jménem
  • podle počtu dětí budeme upravovat organizaci uvnitř mateřské školy – třídy MŠ lze ráno a odpoledne spojovat
  • předškolní vzdělávání je povinné pouze pro děti, které do začátku školního roku dovrší 5 let, avšak děti plnící povinné předškolní vzdělávání nemusí do MŠ nutně do konce školního roku nastoupit

V mateřské škole není povinné nošení roušky pro děti ani pedagogické pracovníky. Pokud ale půjdeme mimo areál mateřské školy někam do přírody, roušku mít budeme. Většina aktivit bude i nadále probíhat venku. 

Písemně nebo telefonicky informujte MŠ o případném nástupu dítěte do MŠ.

Sledujte prosím naše webové stránky a pokud se budete potřebovat na něco zeptat, pište na skolka@mskvitek.cz nebo volejte 495 272 394, 606 776 428

 

Děkujeme