Týden ve Žlutém kvítku – 12. – 16. 4. 2021

Týden ve Žlutém kvítku – 12. – 16. 4. 2021

S dětmi jsme se společně sešly zase ve školce. Moc pěkně si spolu hrály, bylo vidět, že se do školky těšily. Tématem tohoto týdne byly DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – bezpečnost ve městě. Povídali jsme si o dění v dopravním provozu, o tom, jak bezpečně přecházet silnici, jak dodržovat pravidla silničního provozu. Šli jsme se podívat ke křižovatce a pozorovali různé dopravní prostředky a semafor. Vysvětlovali jsme si význam některých značek.  Pohybové chvilky byly motivované dopravou. Děti cvičily s gumovými kroužky (volanty), orientovaly se v prostoru, měnily rychlost i směr. Reagovaly na změnu rytmu pohybem. Trénovali jsme poskoky snožmo, dovnitř obruče a ven, zvládli jsme přeskakovat i překážky. Děti lepily, stříhaly a vybarvovaly. V rámci KLP jsme trénovaly správné dýchání foukáním do kuliček. V průběhu týdne jsme opakovali známé říkanky. Zpívat bohužel nemůžeme. V pátek děti vyrazily na delší procházku k rybníku Češík, krmily labutě a kačenky.