Strava

Stravu nám zajišťuje MŠ Klíček, Urxova ul.. Poplatky za stravu se poukazují formou bezhotovostní platby na účet MŠ Klíček převodem z Vašeho účtu. Vyúčtování školního roku bude provedeno v červnu a případné přeplatky budou vráceny na Váš účet. Dětem, které zůstávají v MŠ další rok se přeplatky automaticky převedou do dalšího školního roku.

 

Potřebné údaje pro platbu:

Banka: KB

Číslo účtu: 19135511/0100

K 20. dni v měsíci je povinnost uhradit stravu na následující měsíc (platbu na září proveďte do 20.8.)

Za pravidelnost plateb zodpovídají rodiče, škola nepřijímá povinnost na nedostatky upozorňovat!

Pokud nebude strava uhhrazena, MŠ nemůže dítě přijmout. Přinášení vlastní stravy není z hygienických důvodů možné.

 

Záloha na měsíc:

7leté děti celoden:    1030,-

6leté děti celoden:    940,-

 


Kontakt na vedoucí ŠJ:

Barbora Novotná, tel. 495 261 082, 725 796 261

e-mail: jidelna@msklicekhk.cz

Odhlašování stravy 1 den předem do 10:30 hod.

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD školní výdejny KVITEK