Hygienické potřeby

Všechny děti z červeného i žlutého kvítku přinesou do školky na první pololetí:

kapesníky: 2x tahací

                       2x balíčkové