Zápis

 


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Zápis pro školní rok 2024/2025 proběhne 3. 5. 2024 v budově MŠ Štefánikova při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 549, Hradec Králové

DOPORUČUJEME ZAREZERVOVAT SI ČAS ZÁPISU  na tel. 606 776 428 v čase od 12 – 16 hod. nebo na emailu skolka@mskvitek.cz

Děti jsou přijímány k docházce do MŠ i v průběhu školního roku, pokud to kapacita MŠ dovolí. 

Přihláška do MŠ je ke stažení na našich webových stránkách, případně se můžete telefonicky domluvit na jejím vyzvednutí (tel. 495 264 639, 606 776 428).

K zápisu s sebou přineste:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Do žádosti o přijetí nezapomeňte vyplnit: jméno a příjmení žadatele, datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje), mateřskou školu, kam žádáte o přijetí. Součástí žádosti je potvrzení dětského lékaře o tom, že dítě je řádně očkováno. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nemusí toto potvrzení dokládat.

  • kopii rodného listu dítěte
  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (SPC Logáček) – kontakt pro objednání do SPC – tel. 774 333 795. Pokud v době termínu zápisu nebudete mít vystavené doporučující posouzení ze školského poradenského zařízení SPC Logáček, doložíte jej hned po jeho obdržení.
  • další lékařské zprávy nebo dokumenty
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (u cizinců cestovní pas)

Adresa MŠ – 

Mateřská škola logopedická Kvítek

Brněnská 268

 500 06 Hradec Králové 6

 

V případě dotazů volejte 606 776 428, 495 272 394