Žlutý kvítek

Paní učitelka Bc. Veronika Chromková           

Paní učitelka Mgr. Markéta Sedláčková

 Asistentka pedagoga Kateřina Bělonohá

 


Třídu Žlutý kvítek navštěvují děti mladší. V počátku docházky je pro ně nejtěžší odloučení od rodiny. Zvykají si na kolektiv, paní učitelky a seznamují se s režimem mateřské školy. Zaměřujeme se na rozvoj sebeobsluhy, samostatnosti při oblékání  a hygieně.

Ve Žlutém kvítku pracujeme s Metodou dobrého startu. Tato metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech. Nositelem děje je píseň, od které se odvíjí příběh a pohyb. Každá píseň má svůj grafický vzor, který koresponduje s rytmickým schématem. Lateralizace ruky, motorická a senzorická koordinace, manuální zručnost, ovládání mluvidel – to vše se vyvíjí postupně. Završením celého cvičení je reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dětí.