Z historie

Logopedickou péči dětem předškolního věku poskytuje mateřská škola od začátku 60-tých let minulého století. Nejprve v rámci jedné třídy a od počátku 80-tých let ve dvou třídách. Do roku 1995 školu provozovalo město Hradec Králové. V souvislosti se zařazením školy do sítě speciálních škol se škola v tomto roce stala právním subjektem a byla delimitována pod MŠMT v Praze. Komunikaci s MŠMT škola udržovala prostřednictvím Školského úřadu v Hradci Králové. Po zrušení tohoto úřadu v roce 2001 byla opět delimitována a novým zřizovatelem a provozovatelem se stal Krajský úřad Královéhradeckého kraje. V roce 2008 se škola stala součástí Vyšší odborné školy, Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Štefánikova 549.

Mateřská škola působí od 1.9. 2000 ve zrekonstruovaném objektu na Brněnské ulici. Majitelem budovy a pozemku je město Hradec Králové. Do nových prostor škola přesídlila z Jiráskových sadů, kde poskytovala legopedickou péči hradeckým dětem téměř 40 let.