Týden v Červeném kvítku – 12. – 16. 4. 2021

Týden v Červeném kvítku – 12. – 16. 4. 2021

Na přivítanou jsme si pověděli, jak jsme travili čas doma. Co děti dělaly, co tvořily, jak se učily. Velké téma nás čekalo. Povídat si o dopravě. Rozlišovali jsme dopravní prostředky, které jezdí po silnici, plují po vodě, létají ve vzduchu a jezdí po kolejích. Učili jsme se funkci semaforu. Pozorovali jsme dopravu na křižovatce. Práci semaforu pro auta, chodce a kola. Na vycházce jsme pozorovali růst jarních květin a chování ptactva.

Kolektivní logopedická péče – procvičování hlásek č, š, ž

Metoda dobrého startu – rytmizace písně Travička zelená