Informace

Vážení rodiče,

zdravím Vás po nějakém čase. Nákaza pomalu slábne a my se brzy opět setkáme v MŠ. 

Od 18. května bude mateřská škola opět otevřena. 

Zvažte prosím již nyní, zda děti do mateřské školy přivedete. Provoz bude určen především rodinám, které nemají jinou možnost, jak zajistit dohled nad svými dětmi. Vše bude probíhat za nezbytných hygienických opatření, tak, aby byla zajištěna bezpečnost dětem i zaměstnancům. 

Ráda bych Vás seznámila s podmínkami a opatřeními, která nás čekají:

 • provoz MŠ bude od 7.30 – 16 hod. (to je hlavně z důvodu personálního zabezpečení, pojedeme na jednu třídu)
 • dětem bude ráno měřena teplota 
 • do MŠ budou přijímány pouze děti zdravé (bez teploty, kašle, bolesti hlavy, rýma, alergická rýma, slabosti, náhlé ztráty chuti a čichu.. apod.) 
 • pokud se během dne objeví u dětí tyto příznaky, budeme Vás ihned kontaktovat
 • bude potřeba, aby byl rodič dostupný na telefonu, mohl si dítko ihned vyzvednout v MŠ
 • rodiče dítě předají učitelce před vchodem do budovy MŠ, zde bude kontrolován zdravotní stav dětí
 • při čekání před budovou bude nutné dodržovat odstupy od ostatních
 • děti, rodiče i zaměstnanci budou mít ochranu horních cest dýchacích
 • každé ráno rodiče nebo zákonný zástupce podepíší prezenční listinu a stvrdí:
 • že je dítě zdravé, bez potíží virové infekce (horečka, kašel, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu.. apod.)
 • že dítě v posledních 14 dnech nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním
 • že dítě, jeho rodinný příslušník ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepodléhá karanténě
 • děti ráno přijdou do MŠ v oblečení (každý den čisté), ve kterém pak budou pobývat ve třídě
 • s sebou si přinesou batůžek (tašku) VIDITELNĚ podepsaný
 • v něm budou mít oblečení, ve kterém půjdou na pobyt venku (každý den čisté)
 • čistou podepsanou roušku (druhou budou mít při příchodu na sobě) – to proto, abychom s dětmi mohly aspoň občas vyjít na procházku ven z areálu MŠ do lesa nebo na louku
 • 2 igelitové sáčky na čisté a použité roušky – opět podepsané a se symboly smajlíků:  ☺ čistá rouška,  ☹ použitá rouška

Stravování:

Odhlášení a přihlášení dítěte bude možné do 7. 30 hod. stávajícího dne. Nejlépe přes vedoucí školní jídelnu paní Lukšíčkovou –  tel. 495 261 082. Vzhledem k hygienickým opatřením nebudeme moci neodhlášený oběd vydávat v jídlonosičích domů. Elektronický systém odhlášek a přihlášek bude normálně fungovat.

Prosím Vás o zpětnou vazbu na tyto informace nejpozději do středy 13. 5. 2020, napsáním meilu,  zda Vaše dítko nastoupí či nenastoupí a případně k jakému dni. 

V době odeslání tohoto materiálu nabylo ještě úplně jasné, jak to bude s OČR pro rodiče, kteří se rozhodnou nechat si dítě doma. Poslední zpráva, kterou jsem četla, byla, že by OČR mělo rodičům zřejmě i nadále zůstat, ale musíme ještě počkat, jak to dopadne. Sledujte prosím zprávy, internet..

Prosím ještě jednou o zvážení situace. Vše bude tak trochu jiné a složitější. Režim ve školce bude probíhat úplně jinak než při běžném provozu. 

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, volejte, pište.

Děkuji, s pozdravem Mgr. Markéta Sedláčková, vedoucí učitelka MŠ Kvítek