Zápis do ZŠ

Zápisy dětí do ZŠ proběhnou v měsíci dubnu. 

Prosím, pohlídejte si datum zápisu u konkrétních škol, kam se s dětmi chystáte.

Děti, které budou mít pro příští školní rok 2019/2020 odklad školní docházky by měli k zápisu přinést:

  • vyplněnou žádost  rodičů (od školy, kam se chystají)
  • odborné posouzení školského poradenského zařízení (SPC)
  • odborné posouzení pediatra nebo klinického psychologa