Zápis do MŠ logopedické pro školní rok 2018/2019

Zápis proběne 15.5. 2018 od 8 – 16 hod. v MŠ Kvítek

K zápisu si přineste:

  • občanský průkaz – jimž prokážete, že jste zákonným zástupcem dítěte
  • rodný list a očkovací průkaz dítěte (předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným podrobným očkováním, tato povinnost neplatí pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné)
  • doporučení ŠPZ (SPC) – pokud zatím doporučení ŠPZ nemáte, doložíte jej později. Je potřeba se objednat do SPC Duháček na tel. 725 923 298
  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení v Dokumentech)