Zápis do 1. třídy ZŠ logopedické

Zápis proběhne v pátek 13.4. 2018 v ZŠ logopedické od 12 do 18 hod.

Další termíny možné po osobní domluvě do 31. května 2018.

S sebou si vezměte:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (SPC)