Výtvarka

První hodina Výtvarného kroužku ve 2. pololetí proběhne v pondělí 6.2. 2017 od 14:30 – 15:15 hod.