Týden v Červeném kvítku 26. – 30.4. 2021

Po celý týden jsme si povídali o svátku jara – slet čarodějnic.
Vše staré se pálí, vyhazuje. Nové, mladé patří k jaru. Dramatizovali jsme pohádku “O Růžence”, tančili kalamajku, zpívali o jaru. Dále jsme procvičovali pravo-levou orientaci v prostoru. Cvičili jsme se sokolem Pepou. 
Kolektivní logopedická péče – motivační artikulace mluvidel, cvakačka a 1. hláska ve slově, hlásky č, š, ž.