Omlouvání předškoláků

Prosím rodiče předškolních dětí, 

 aby vždy, když děti onemocní nebo nepřijdou z nějakého důvodu do MŠ své děti omluvili. V den nepřítomnosti telefonicky, po návratu do MŠ využili omluvných listů, které budou k dispozici v každé šatně i na webových stránkách. Je třeba je vyplnit a odevzdat na třídě paním učitelkám.

  Děkujeme