Odhlašování obědů

Vážení rodiče,

prosíme Vás o řádné odhlašování obědů pro děti, které jsou nemocné nebo z nějakého důvodu nepřijdou do školky.  

Dítě má nárok na stravu pouze první den své nepřítomnosti v MŠ – oběd je možno vyzvednout ve školce. Druhý a další dny nepřítomnosti jsou považovány za pobyt v MŠ a dítěti musí být strava odhlášena. Neodhlášená strava je strávníkovi od druhého dne nepřítomnosti účtována v plné výši (bez dotace státu). Stravu je možné si za plnou cenu vyzvednout v MŠ.

Vše je podrobně popsané ve školním řádu školní jídelny (nástěnka mateřské školy, webové stránky mateřské školy).

Děkujeme.