Nabídka plavání

Naskytla se nám možnost chodit s dětmi plavat. 

V červnu by proběhla ukázková hodina, kde bychom tak trochu otestovaly, jak by děti plavání zvládaly a jak by se jim to líbilo. Od nového školního roku bychom pak mohly začít chodit pravidelně (5 nebo 10 lekcí). Prosím zapište na nástěnku děti, které by chodily plavat. Cenu a organizaci vám včas řekneme.