Logopedie

Logopedie začne probíhat průběžně  v obou třídách postupně. 

Mladší děti se musí nejprve adaptovat na nové prostředí. V  září nás čeká diagnostikování, zkouška laterality,…