Kroužky

Kroužek výtvarné tvoření

bude probíhat každý čtvrtek 14:15 – 15:15. První hodina proběhne 6.10.. Prosíme přihlášené o zaplacení 600,-Kč/pololetí na první hodině 6.10. paní učitelce Kátě, která kroužek povede.


Kroužek keramiky z důvodu nenaplnění kapacity probíhat nebude!