Co nám přinese prosinec

4.12.  – návštěva Mikuláše, Andílka a Čertíka

7.12. – návštěva knihovny – pro děti z ČK

15.12. – nadílka

17.2. – logohrátky

  Tradiční logohrátky proběhnou letos bohužel bez přítomnosti rodičů v dopoledních hodinách. S dětmi v jednotlivých třídách projdeme stanoviště určená pro rozvoj řeči, jemné i hrubé motoriky. Děti budou plnit paměťové úkoly, rozvíjet zrak, hmat, sluch,… Vše pro Vás zdokumentujeme. K nahlédnutí budou fotografie na našich webových stránkách.

22.12. – poslední den, který společně strávíme v tomto roce ve školce

Společně se sejdeme v novém roce 4. ledna 2021