Co jsme dělali v Červeném kvítku v týdnu 25. 1. – 29. 1.

Co jsme dělali v Červeném kvítku v týdnu 25. 1. – 29. 1.

Tento týden se děti seznámily s tématem zimních sportů. První den jsem si povídali o různých typech sportů a jaké vybavení sportovci potřebují. Předvedli jsme si jednotlivé sporty, které jsme v následujících dnech pantomimicky předváděli a poznávali.

Děti sestavovaly obrázky se sportovní tématikou a procvičovaly barvy i pojmy velký/malý, vlevo/vpravo,…

Dále jsme si povídali o olympiádě a olympijské vlajce, poznávali jsme kontinenty a hledali ČR.

Děti si vyrobily papírové lyžaře, se kterými poté závodily (dechová cviční).

Rozlišování měkké a tvrdé slabiky bylo spojeno s pohybovou aktivitou.

Během týdne si děti vyzkoušely lyže, střílení puku hokejkou do branky, házení gumových kamenů na terč. Také kreslily stopy, které zanechávají různé sporty a vyhledávaly ukryté předměty v obrázku. 

Během pobytu venku se děti koulovaly a stavěly velkého sněhuláka.