Nový pan učitel

Od 12. dubna 2021 posílil naše řady nový pan učitel Mgr. et Mgr. Jiří Kohout. 

Pan učitel pedagogicky působí ve třídě Žlutý kvítek.