Coronavirus

Postup v případě nemocného dítěte

Zdravotní stav dítěte budeme sledovat již při příchodu do mateřské školy. Bude-li dítě vykazovat příznaky nemoci (zvýšená teplota, kašel, rýma, nachlazení,..), nemůže být do mateřské školy přijato.

Pokud začne dítě projevovat příznaky nemoci během dne v mateřské škole a nenaměříme mu teplotu, budeme telefonicky informovat zákonného zástupce, který si dítě vyzvedne. Pokud naměříme teplotu, dítě bude umístěné do samostatné místnosti vyčleněné k tomuto účelu (přízemí MŠ vedle šatny dětí z ŽK). Ihned budeme informovat zákonného zástupce, aby si dítě co nejdříve vyzvedl. 

Ostatním dětem bude program změněn na pobyt venku s nošením roušky.

Každé dítě bude mít ve skříňce připravené dvě čisté roušky v uzavřeném igelitovém sáčku.

Dítě nebude v místnosti samo. Než si ho vyzvednou zákonní zástupci, určí jednu paní učitelku vedoucí učitelka jako doprovodnou osobu. Ta se bude chránit v co nejvyšší možné míře. V mateřské škole jsou k dispozici jednorázové roušky, ochranné štíty, gumové rukavice a dezinfekce.

Dítě i dozorující osoba si nasadí roušku a vydezinfikují ruce.

Místnost určená k izolaci je vybavena:

  • umyvadlem s teplou vodou
  • antibakteriálním mýdlem
  • dezinfekcí
  • jednorázovými ochrannými rouškami
  • gumovými rukavicemi
  • jednorázovými ručníky
  • jednorázovými kelímky na pití
  • bezkontaktním teploměrem
  • oknem (aby se mohlo vydatně větrat)

Po vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem okamžitě provozní zaměstnanci vydezinfikují místnost.

 

 

 


Vážení rodiče,

 1.září 2020 (úterý) společně s Vašimi dětmi zahájíme nový školní rok. Uplynulý půlrok byl vzhledem k situaci s koronavirem úplně jiný, než ty předchozí. Některá opatření, který bylo nutné dodržovat, se nám promítnou i do nového školního roku a jiná už nebudeme muset praktikovat.

Při vstupních dveřích v MŠ bude připravena pro děti a jejich doprovod dezinfekce. Prosíme rodiče, i ostatní doprovodné osoby, aby se v budově MŠ zdržovali a pohybovali co nejméně. Zatím nejsou žádná omezení, co se týká počtu dětí na třídách.

Od 1. září vstoupí v platnost plošné zavedení roušek ve vnitřních veřejných prostorách a MHD. My teprve dostaneme informace, jestli a jak bude nutné nosit roušky během pobytu v MŠ. Pro jistotu je dětem nachystejte. Prosíme všechny, aby k této situaci přistupovali zodpovědně. Nevoďte děti do MŠ s jakýmkoliv příznakem infekční nemoci (rýma, kašel, teplota, nevolnost,…). Pokud se některý z příznaků u dětí projeví během pobytu ve školce, budeme neprodleně informovat zákonného zástupce, aby si dítě odvedl. Některé děti mohou trpět chronickou nebo alergickou rýmou. V romto případě požádejte svého dětského lékaře o potvrzení, že dítě může do kolektivu. 

Sledujte webové stránky a nástěnku přímo v prostorách mateřské školy. Budeme se snažit reagovat na situaci co nejrychleji a informovat vás o změnách. Přejeme Vám dobrý začátek školního roku. Věříme, že ten letošní prožijeme s dětmi celý.

                                                                                       Kolektiv zaměstnanců MŠ